nasze wartości

Ugruntowanie w wierze

Nasza katolicka wiara motywuje nas do działania. Inspiracją dla naszej misji jest Laudato Si’. Jako uczniowie Jezusa, przy podejmowaniu decyzji kierujemy się Pismem Świętym i katolicką nauką społeczną. Służymy Kościołowi, stojąc na straży integralności stworzenia i dostrzegając wartość troski o Boże stworzenie w naszej tradycji wiary i w chrześcijańskim życiu.

Zaangażowanie w duchową przemianę

Zobowiązujemy się do „ekologicznego nawrócenia”, ciągłej przemiany naszych serc ku większej miłości do naszego Stwórcy i stworzenia. Poświęcamy czas na słuchanie z „zadziwieniem i podziwem” (LS 11) Bożego przesłania zawartego w dziele stworzenia. Zastanawiamy się nad naszymi słowami i czynami, z pokorą dostrzegamy nasze błędy i praktykujemy nowe sposoby życia w prostocie i solidarności ze stworzeniem.

Troska o siebie nawzajem

Tworzymy „kulturę troski” (LS 231) względem innych, siebie samych i wszystkich istot żywych, które dzielą z nami wspólny dom. Szanujemy możliwości i ograniczenia innych. Cieszymy się naszymi relacjami.

Misja prorocka

Odpowiadamy na „wołanie Ziemi i krzyk ubogich” (LS 49), wzywając do ambitnych działań na rzecz sprawiedliwości ekologicznej i klimatycznej. Jesteśmy solidarni ze wspólnotami, które są obarczone niesprawiedliwym ciężarem kryzysu ekologicznego, również z przyszłymi pokoleniami. Rzucamy strategiczne wyzwanie strukturom grzechu i wzywamy do „radykalnej zmiany” (LS 171), będąc otwartymi na dialog. Nasze prorockie działania są zawsze apolityczne i pozbawione przemocy.

Podejście holistyczne

„Wszystko jest ze sobą połączone” (LS 91). Przyjmujemy światopogląd ekologii integralnej, która postrzega kwestie ekologiczne, kulturowe i społeczne jako wzajemnie powiązane. Jesteśmy zaangażowani w ochronę wszelkiego ludzkiego życia, od życia po śmierć, a także w ochronę innych gatunków.

Budowanie jedności w różnorodności

Karmimy się bogatą różnorodnością stworzenia i różnorodnością wewnątrz Kościoła, dążąc do jedności w trosce o nasz wspólny dom, szanując jednocześnie unikalne dary, które wnosi każda osoba i organizacja. Żyjemy „duchowością globalnej solidarności” (LS 240), która jednoczy nas w ramach działań skoordynowanych na poziomie światowym i dostosowanych do lokalnych kontekstów.

Bycie w Kościele i w świecie

Działamy razem z całą rodziną katolicką, od hierarchów po zwykłych ludzi, od duchownych i zakonników po świeckich. Budujemy relacje między Kościołem a ruchem ekologicznym, będąc „chrześcijańskimi ekologami”, którzy są ekologami wśród chrześcijan i chrześcijanami wśród ekologów.

Budowanie mostów

Otwieramy przestrzeń do współpracy między organizacjami i ludźmi wykraczając poza granice i regiony. Pracujemy ramię w ramię z innymi chrześcijanami, innymi wspólnotami religijnymi oraz ruchami społecznymi i ekologicznymi jako jedna ludzka rodzina.

Łączenie kontemplacji z działaniem

Jesteśmy zarówno osobami kontemplującymi jak i aktywistami. Zachwycamy się pieśnią stworzenia i ze współczuciem odpowiadamy na jego krzyk. Praktykujemy niespieszną „duchowość ekologiczną” opartą na refleksji i modlitwie, a także dynamiczny aktywizm, który odpowiada naglącej potrzebie zmierzenia się z kryzysem.

Życie nadzieją

„Wiemy, że wszystko może się zmienić” (LS 13). Dzięki radości płynącej ze Zmartwychwstania, celebrujemy historie o nieustępliwości i życiu. Cieszymy się z naszej posługi, która jest wyrazem miłości Boga w naszym życiu i w całym stworzeniu. Powierzamy nasze wysiłki Duchowi Świętemu i Maryi Królowej Stworzenia.