Model Ruchu Laudato Si’

Deklaracja tożsamości Ruchu Laudato Si’:

„Ruch Laudato Si’ pragnie być ruchem kierowanym przez Ducha Świętego, zrzeszającym katolików w celu wypełnienia swojej misji. Ruch gromadzi szerokie grono katolickich organizacji i członków lokalnych z całego świata. Członkowie współpracują w duchu synodalności i komunii z Kościołem powszechnym na drodze do ekologicznego nawrócenia. Poszukując jedności w różnorodności, osoby działające w organizacjach i oddolnie spotykają się, by modlić się, współpracować i działać w odpowiedzi na „wołanie Ziemi i krzyk ubogich”. Kierując się duchem pomocniczości oraz rozpoznając odpowiedni czas i kontekst, członkowie współtworzą lub angażują się w lokalne kręgi i oddziały Laudato Si’, dzięki czemu łączą się z ogólnoświatowym ruchem uczestnicząc  w szerokim zakresie inicjatyw, aby wprowadzić Laudato Si’ w życie.”

Nasz ruch można porównać do kwitnącego drzewa, będącego częścią Bożego stworzenia. Składa się z ponad 730 organizacji członkowskich, które odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu inicjatyw na dużą skalę, dzięki którym Laudato Si’ jest wprowadzane w życie, np. Tydzień Laudato Si’ i Czas dla Stworzenia. Organizacje pomagają w realizacji tych niesamowitych projektów i przez cały rok mobilizują tysiące swoich członków, aby jednoczyli się w trosce o lepsze jutro.

Na innych gałęziach znajdują się członkowie oddolni, ludzie wierzący i dobrej woli, którzy poprzez modlitwę, działanie i wsparcie prowadzą swoje wspólnoty na drodze troski o nasz wspólny dom. Każdego dnia, ci lokalni liderzy przyczyniają się do urzeczywistniania idei Laudato Si’. Inspirują siostry i braci swoim prorockim działaniem oraz wskazują drogę nam wszystkim. Ich działania pokazują, że lepsze jutro jest możliwe i że to my możemy je zbudować. Przykładem takich silnych liderów są tysiące Animatorów Laudato Si’ na całym świecie.

Te dwie gałęzie współpracują ze sobą na przestrzeni całego roku poprzez oddziały Ruchu Laudato Si’ i koła Laudato Si’. Oddziały są niezależnymi organizacjami, które ściśle współpracują z Ruchem Laudato Si’ i jego pracownikami, aby szerzyć przesłanie Laudato Si’ i wprowadzać zmiany w swoich społecznościach. Koła Laudato Si’ to małe grupy, które spotykają się regularnie, aby pogłębiać swoją relację z Bogiem.

Łącząc siły, nasz ruch każdego dnia wciela w życie Laudato Si’.

Dowiedz się więcej o modelu i strukturze Ruchu Laudato Si’:

Zostań Animatorem Laudato Si'

Pomóż swojej organizacji stać się organizacją członkowską Ruchu Laudato Si'

Stwórz w swojej społeczności oddział Ruchu Laudato Si'.