Co to jest nawrócenie ekologiczne?

W Laudato Si' papież Franciszek wzywa nas do ekologicznego nawrócenia. Ale co właściwie to oznacza? Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska określa ekologiczne nawrócenie jako „przemianę serc i umysłów ku większej miłości do Boga, siebie nawzajem i...