Kryzys klimatyczny

Co to jest kryzys klimatyczny?

Ludzie zużywają paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, z wielu różnych powodów. Paliwa kopalne produkują gazy pochłaniające ciepło, w tym CO2, które ogrzewają naszą planetę.

Naukowcy twierdzą, że spalanie paliw kopalnych jest głównym czynnikiem powodującym kryzys klimatyczny, którego jesteśmy świadkami.

Ziemia jest coraz gorętsza

Wskaźnik globalnej temperatury lądu i oceanu, opracowany przez NASA (Narodową Administrację Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) w USA.

Kolejne dowody: „Dziewiętnaście z najcieplejszych lat w historii miało miejsce po roku 2000, z wyjątkiem roku 1998. Rok 2020 zrównał się z rokiem 2016 pod względem rekordowej temperatury w historii pomiarów, odkąd zaczęto je prowadzić w 1880 roku.”

Czy naukowcy są zgodni?

Tak. Wśród naukowców panuje powszechna zgoda co do tego, że to działalność człowieka powoduje kryzys klimatyczny.

Około 97 procent naukowców zajmujących się klimatem zgadza się w kwestii naukowego uzasadnienia kryzysu klimatycznego. Za Narodową Administracją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) w USA:

„Liczne badania opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych pokazują, że co najmniej 97 procent aktywnie publikujących naukowców zajmujących się klimatem jest tego samego zdania: tendencje związane z ocieplaniem się klimatu w ciągu ostatniego stulecia są z wysokim prawdopodobieństwem spowodowane działalnością człowieka. Co więcej, większość wiodących organizacji naukowych na świecie wydała publiczne oświadczenia popierające to stanowisko.”

OBEJRZYJ: 97% naukowców zajmujących się klimatem naprawdę jest zgodnych

I co z tego? Co to za problem, że planeta będzie cieplejsza z powodu kryzysu klimatycznego?

Ocieplenie planety zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia następujących zjawisk: topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, silniejsze huragany, dłuższe i bardziej intensywne susze, ocieplenie i zakwaszenie oceanów, utrata bioróżnorodności, utrata siedlisk oraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów i/lub ulewne deszcze.

Obejrzyj: Zmiany klimatu zmieniają wszystko

Już teraz da się zauważyć te skutki na całym świecie, a im dłużej będziemy zwlekać z rozwiązaniem kryzysu klimatycznego, tym bardziej będzie on postępował. Mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną!

Dlaczego katolicy są wezwani do działania w obliczu kryzysu klimatycznego?

W Laudato Si’ papież Franciszek wielokrotnie podkreśla, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym i że musimy działać.

Obejrzyj: Papież Franciszek przewodniczy Tygodniowi Laudato Si’

“Wystarczy uczciwie spojrzeć na rzeczywistość, aby zobaczyć, że ma miejsce wielka degradacja naszego wspólnego domu” (LS 61).

“Nie można już z pogardą i ironią traktować prognoz katastroficznych” (LS 161).

Papież Franciszek podkreśla, że kryzys klimatyczny jest kwestią moralną i że najbardziej ucierpią na nim najbiedniejsi, mimo że nie mają wiele wspólnego z emisją gazów cieplarnianych powodujących ten kryzys.

“Zarówno wspólne doświadczenia życia codziennego, jak badania naukowe wskazują, że najpoważniejsze skutki wszystkich przestępstw przeciwko środowisku znoszą ludzie najubożsi. Na przykład wyczerpywanie się zasobów rybnych szkodzi szczególnie osobom żyjącym z rybołówstwa tradycyjnego, które nie mają innego źródła utrzymania, zanieczyszczenie wody dotyka szczególnie najbiedniejszych, których nie stać na kupno butelkowanej wody mineralnej, a podnoszenie się poziomu morza szkodzi głównie zubożałej ludności mieszkającej nad morzem, która nie ma gdzie się przeprowadzić. Wpływ aktualnej niesprawiedliwości uwidacznia się również w przedwczesnej śmierci wielu biednych, w konfliktach wynikających z braku zasobów i wielu innych problemach, które nie znajdują dostatecznie dużo miejsca w programach instytucji światowych” (LS 48).

Jego Świątobliwość zaprasza nas, abyśmy „usłyszeli zarówno wołanie Ziemi, jak i krzyk ubogich” (LS 49). Pomimo rozgrywającego się scenariusza „dnia zagłady”, zaprasza nas do „pielgrzymowania śpiewając. Niech nasze zmagania i nasz niepokój o tę planetę nie odbierają nam radości nadziei” (LS 244).

“Ponieważ wiemy, że wszystko może się zmienić” (LS 13).